Satale o o us ba hum darsara tola
shpa e o saba ba hum darsara e.

Che tasara me pa net hbre na e kare
no bia na.zam ko har time bejli rala
tasara ba hbre kom da aghy na pas
ba zam ko da shpe 2 bjehum e

Hudy pak sta zra ta katal. Da wapdy
wala sta zra ta na katal. Jaaro pe
rasha. Taba de she che ta ye dumra
hafa kre. Da cha agha raghale wrta
rasha che hlaas sho te dade bijlo
wala na

Za che bejli rashi no bia ba mata
msg uke ha o za ba mashotan bia da
tariq de zai ta lar sham zaka che abu
v lar sha. Tariq mata call kare o ma
warta v na zam bia ye abu ta
oko.che kashif jore zamana hfa de

O ko da compny na tahtam no tariq
ta masala da. hudy de te zama da
badal wahli che da da zama sara sa
ukral de ho ba pa zra k y che ma
kashif sara ihsan uko ho dade ihsan
tapos ba te allah kae.

Za pa de compny k na esaregam yo
mint hum ho che sirf da ticket
barabr km no. Us.da visa paise
maise nishta ko medical usho no bia
ba 5000 darham penalty jama kol e.
za application warkom.

Da halko handa ba 2 myashte e o za
ba dalta 2 kala swazam pa or k. dase
hkule sam dam kar me o kali k mata
hudy sa okral che la dubai ta me
ghara kehoda. hfz sb abu ta zama
side na excuse uka.