O ko da compny na tahtam no tariq
ta masala da. hudy de te zama da
badal wahli che da da zama sara sa
ukral de ho ba pa zra k y che ma
kashif sara ihsan uko ho dade ihsan
tapos ba te allah kae.

Za pa de compny k na esaregam yo
mint hum ho che sirf da ticket
barabr km no. Us.da visa paise
maise nishta ko medical usho no bia
ba 5000 darham penalty jama kol e.
za application warkom.

Da halko handa ba 2 myashte e o za
ba dalta 2 kala swazam pa or k. dase
hkule sam dam kar me o kali k mata
hudy sa okral che la dubai ta me
ghara kehoda. hfz sb abu ta zama
side na excuse uka.

Za unwilling application warkom ho
che ticket barabar km no. rudto dyr
hafgan na da us da lag hafgan ba ha
v. o ko taso da waye che halak ba
handi. bilkul ode handi ma pore.

O zama pa hyal staso um daka yo
soch de che 3,4 myashte sari be
sora v boa set she mata dagha
masla nishta. mata da hpal kor pa
haal taras razi za zaka dalta na pate
kegam. office k set hali nishta.

Manzor najora de da sa vy allah de
ha ke. Bs eba nan net k laga masala
hum da bs bia ba she ha che.uzgar e
kala no. Tek sho tolo ta salam

Owaya pa dar me kre ka na me
kre,?
Bia pa intezar me kre ka na
me kre,?
.
wel ba de 6 ta ba zama s�
okey,?
Zan pase bimar me kre ka na
me kre?
.
Ta kho da ghoror pa bam
khatale we,
Sunga ra guzar me kre ka na
me kre?
.